Zamówienia Publiczne


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

„DOSTAWA I MONTAŻ WIRTUALNEJ STRZELNICY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE”

platforma Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie: https://ezamowienia.gov.pl

bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ ocds-148610-ee09a2eb-6d89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

id postępowania: ocds-148610-ee09a2eb-6d89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Miejsce składania oferty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ ocds-148610-ee09a2eb-6d89-11ee-a60c-9ec5599dddc1

SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź na pytania z dnia 30.11.2023 r.Opublikował: Kamila Kwiatkowska
Publikacja dnia: 30.10.2023
Podpisał: Kamila Kwiatkowska
Dokument z dnia: 24.10.2023
Dokument oglądany razy: 492
28.02.2024 // liceum.pelplin.pl/bip