INFORMACJA

Uczestników projektu „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” informujemy, że nie będą odpowiadać z tytułu art. 233 Kodeksu Karnego w związku ze złożonymi oświadczeniami w dokumentach rekrutacyjnych do ww. projektu.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. zostały zatwierdzone zaktualizowane wzory formularzy zgłoszeniowych do projektu i deklaracji uczestnictwa w projekcie.

----------------------------------

Skan informacji z podpisem Starosty Tczewskiego dostępny w załączniku.

__________________________________________

Aktualne wzory dokumentów:

 

Z radością informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Tczewie „Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”

 

 logotypy RPO 2014-2020 kolor EFS

Cel główny projektu: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu

Grupa docelowa: 1033 uczniów i 92 nauczycieli 7 zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski (PT):
•I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie,
•II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
•Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie – LO, LO dla Dorosłych,
•Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie – LO, LO dla Dorosłych,
•Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – Technikum, LO dla Dorosłych
•Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – Technikum
•Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie – LO

Zaplanowane działania:
- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
- zakup wyposażenia pracowni,
- szkolenia dla nauczycieli.

Koszty projektu ogółem: 3 109 944,80 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 2 954 447,56 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2018

Partnerzy:  Certes Sp. z o.o. oraz DGA S.A.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

2019  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero