Program
XXIV Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba
(Program XXIV Festiwalu)

30-31 maja 2019

czwartek 30 maja 2019

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba, ul. Sambora 5

12.00 – 14.00

Warsztaty-konsultacje dla recytatorów.

Prowadzą Elżbieta Goetel i Jerzy Kiszkis (Uczestnicy zainteresowani udziałem w warsztatach, powinni zgłosić ten fakt organizatorom najpóźniej do 20.05.2019).

 

15.00

Otwarcie Festiwalu.

Bogdan Wiśniewski, „Od Europy do Pomorza. Kilka słów o Pasierbowej koncepcji małych ojczyzn”.

 

15.30

Prezentacje recytatorów – w dwóch grupach wiekowych.

(Zgodnie z regulaminem).

 

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2a

19.15

„Budujcie na skale” – młodzi artyści z Pelplina w spektaklu słowa,

muzyki i obrazu z okazji 20. rocznicy wizyty Ojca Św. Jana Pawła II

w Pelplinie. Poezje Karola Wojtyły czyta Monika Janeczek Toporowska, utwory polskich kompozytorów grają Anna Puchowska –  gitara, Jakub Narloch – fortepian.

piątek 31 maja 2019

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2a

9.00 O Patronie Festiwalu mówią:

Maria Wilczek – prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba,

Agnieszka Laddach – UMK Toruń i Collegium Marianum Pelplin.

Prezentacje poezji śpiewanej.

Prezentacje programów  poetycko-muzycznych.

15.30 Koncert finałowy.

„Nolie me tangere” – Agata, Jacek i Sławomir Hoduniowie śpiewają  poezje ks. Janusza St. Pasierba.

Ogłoszenie wyników. Koncert laureatów. Ilustracje muzyczne (kompozycje F. Chopina – w 170 rocznicę śmierci – gra Krystian Soból).