Szczegółowy program
XXVII POMORSKIEGO FESTIWALU POETYCKIEGO IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA zostanie opublikowany w połowie maja 2023 r. Zaplanowaliśmy, wzorem lat ubiegłych, spotkania z twórcami oraz koncert finałowy połączony z występem jednego z czołowych wykonawców muzyki inspirowanej sztuką i poezją.

XXVI POMORSKI FESTIWAL POETYCKI IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA

ŚRODA 8 CZERWCA 2022 R.
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Sambora 5a

GODZ. 16.00

Spotkanie z poetą Mateuszem Bruckim,

Wiersze poety czyta Monika Janeczek-Toporowska

Spotkanie prowadzi Bogdan Wiśniewski

CZWARTEK 9 CZERWCA 2022 R.
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Kościuszki 2 GODZ. 9.00

Słowo o Festiwalu – Bogdan Wiśniewski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Słowo o Patronie Festiwalu – Maria Wilczek – prezes Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba

Recytacje – uczniowie szkól podstawowych

Recytacje – dorośli

Recytacje – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Poezja śpiewana

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Kościuszki 2 GODZ. 14.15

– „Więcej niż kapłan – ks. Janusz St. Pasierb” film Jarosława Daszkiewicza (TV Niepokalanów)

–  „To cud, że jestem” – spektakl poetycki Teatru UTW S-Centrum,

scenariusz Ewa Czuba, reżyseria Monika Janeczek- Toporowska

–  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom

– Koncert laureatów

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA FESTIWALOWE WOLNY

XXVI Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba

Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza Stanisława Pasierba organizowany jest od 1996 r. Najpierw przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, a później również przez Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Pelplina, Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Patron Festiwalu (zmarły w 1993 r.) jest wybitnym polskim poetą, eseistą, historykiem sztuki, profesorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Celem Festiwalu jest m.in. przybliżenie dorobku ks. Janusza St. Pasierba, inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi, kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury, propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi, propagowanie wartości wypływających z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej. Wielką uwagę przywiązuje się do popularyzacji kultury żywego słowa, organizując warsztaty dla recytatorów i wykonawców programów poetycko-muzycznych.

Oprócz zajęć warsztatowych odbywają się koncerty muzyczne, spotkania z poetami, wystawy, prelekcje, projekcje filmów. W części konkursowej uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach: recytacje, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne, eseje, juwenilia poetyckie, pamięć o dziedzictwie kulturowym (ta ostania kategoria pod auspicjami Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu).

W jury zasiadają aktorzy, poeci, reżyserzy, muzycy, dziennikarze, logopedzi, poloniści. Warsztaty dla uczestników prowadzą, mający w tym zakresie doświadczenie, instruktorzy teatralni i aktorzy.

W 24 edycjach tego wydarzenia wzięło udział ponad trzy tysiące młodych uczestników z ok. 200 szkół (w tym kilkunastu wyższych) z całej Polski, głównie z Pomorza. Festiwal, odbywający się pod patronatem władz ministerialnych i samorządowych województwa, powiatu i miasta, cieszy się sporym zainteresowaniem mediów (m.in. coroczne relacje TVP Gdańsk).

Kolejna, jubileuszowa, edycja Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba odbędzie się 28-29 maja 2020 r. (część konkursowa i warsztatowa). Już 27 maja 2002 r. gość specjalny – zespół Piramidy – z koncertem śpiewanej poezji Adama Mickiewicza. Wśród gości specjalnych także m.in. ks. Bartłomiej Kuźnik – poeta, laureat ubiegłorocznej nagrody Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba.