Już jest! Oficjalna alfabetyczna lista laureatów kategorii recytatorskich XXIV Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba. Wśród niżej wymienionych są laureaci I, II i III miejsca w kategoriach festiwalowych (Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego – pieniężne, wymagające osobistego odbioru i pokwitowania) oraz osoby wyróżnione (stosownymi dyplomami i książkami). Oficjalny werdykt ogłoszony zostanie w czasie koncertu galowego 31 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.

Viktoriia  Bohatowa

Miłosz  Dwurznik

Klaudia Jaworska

Daria Kotowska

Paweł Łożuk

Zuzanna Macuk

Wiktor  Osnowski

Julia Przeradzka

Zuzanna  Skibińska

Anna Strambowska

Aleksandra Wielczyk

Marcin Wojak