image1 image1 image1

 

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie


Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
tel./fax (+58) 536 15 71

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  

Godziny pracy sekretariatu:

pon, wt, czw: 7:00 - 15:00

śr: 7:00 - 16:00

pt: 7:00 - 14:00

Skargi i wnioski można składać w godzinach pracy sekretariatu

 

W razie problemu z połączeniem telefonicznym, prosimy dzwonić pod niżej podany numer:

(+58) 536 47 09

 

 E-DZIENNIK

 

 Znajdź nas na Facebooku!

 

Bezpłatna pomoc prawna

Obowiązuje telefoniczna rejestracja pod numerem: 58 7734 49 12

parter, gabinet nr 13

poniedziałki i wtorki - 12:30 - 16:30

środy - 8:30 - 12:30

czwartki i piątki - 8:00 - 12:00

 

 

Bierzemy udział w:

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI/ KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PELPLINIE

 

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.
 
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.
 
Adres do korespondencji : ul. Sambora 5, 83-130 Pelplin.
 
Kontakt z administratorem możliwy jest rówież za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
2. Cel przetwarzania danych osobowych.
 
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
 
1) rekrutacji do szkoły; podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą,
 
2) zapewnienia ochrony oraz prawidłowego rozwoju uczniów,
 
3) udostępniania wizerunku uczniów na portalach społecznościowych oraz lokalnych mediach w celach promocyjnych, tworzenia archiwum szkoły, dokumentowania działan szkoły,
 
4) udostępniania danych do Systemu Informacji Oświatowej, Organu Prowadzącego, Organu Nadzorującego, firmy Librus Sp. z o. o. prowadzącej e-dziennik oraz e-Świadectwa, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pelmed, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków świadczących pomoc społeczną właściwych dla miejsca zamieszkania uczniów. WOLTERS KLUWER POLSKA Sp. z o.o. prowadzącej i-Sekretariat, VULCAN Sp z o.o. prowadzącej MOL NET+, Grażyna Koślicka - Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
 
3. Podstawa prawna określająca cele i zadania działalności przedszkola oraz podstawa przetwarzania danych osobowych:
 
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.),
 
2) Prawa Oświatowego,
 
3) Konwencji Praw Dziecka,
 
4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 
4. Okres przechowywania danych.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od mementu złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 
Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do celów rekrutacji i opieki nad uczniem jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 
5. Przekazywanie danych.
 
1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 
6. Pani/Pana prawa.
 
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 
2) Przysługuje Pani/Pana prawo do przenoszenia danych osobowych. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio do organu nadzorczego (w zakresie skargi).

 

2019  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero