image1 image1 image1

Nabór do Branżowej Szkoły I stopnia w Pelplinie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu - chętnych uczniów zapraszamy do sekretariatu szkoły - pomagamy nawiązać kontakt ze sprawdzonymi pracodawcami. Telefon kontaktowy sekretariatu: 58 536-15-71


UWAGA: zamieszczamy listę podręczników do LO i BS I stopnia. Przypominamy, że na początku roku szkolnego ponownie uruchomimy szkolną giełdę podręczników. Jeśli w zestawach nie zapisano inaczej podręczniki do klasy wyższej są kontynuacją serii z poprzedniego roku.

Szkoła Branżowa

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 


 

 


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2021 W ZWIĄZKU Z COVID-19!

 


 

Uwaga uczniowie klas szkoły branżowej i pracodawcy

zgodnie z informacją MEN zamieszczoną na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw
od 26 kwietnia wszyscy uczniowie szkoły branżowej odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Informacji merytorycznych w tej sprawie udziela Cech Rzemiosł Różnych.

 


 

Od 19 października 2020 r., w związku z wprowadzeniem w powiecie tczewskim strefy czerwonej, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie rozpoczyna kształcenie zdalne za pośrednictwem platform Librus i Classroom.

W przypadku problemów technicznych i sprzętowych prosimy o niezwłoczny kontakt ze szkołą.

Rafał Deska

dyrektor ZSP w Pelplinie

 


 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie:

2021  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero