WYKAZ NAUCZYCIELI 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W PELPLINIE 

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 

 

Dyrektor - mgr Rafał Deska

Wicedyrektor - mgr Joanna Klin

 

Pedagog - mgr Agnieszka Demska

 

Bibliotekarz:  mgr Katarzyna Kaszowicz

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego:

- mgr Martyna Manuszewska

- mgr Aleksandra Zwolennik

 

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

- mgr Ingrid Bonna

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciele języka angielskiego:

 - mgr Arleta Zagził

- mgr Aleksandra Zwolennik

 

Nauczyciele historii  i wiedzy o społeczeństwie:

- mgr Maria Jakubek

- mgr Witold Chamski

 

 

Nauczyciele matematyki:

- mgr Joanna Klin

- mgr Agnieszka Pawella

 

 

Nauczyciel fizyki: 

- mgr Rafał Deska

 

Nauczyciele informatyki:

- mgr Joanna Klin

- mgr Rafał Deska

 

Nauczyciel chemii:

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciel biologii:

- mgr Joanna Kwiatkowska 

 

Nauczyciel geografii:

- mgr Krzysztof Ruczyński

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

- mgr Roman Hudzik

- mgr Jacek Kaszowicz

- mgr Joanna Kwiatkowska

 

Nauczyciel muzyki:

- mgr Agata Nadolna

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

- mgr Krzysztof Ruczyński

 

 

Nauczyciel edukacji mundurowej:

- mjr Henryk Drewa

 

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

- mgr Rafał Deska

- mgr Katarzyna Kaszowicz

 

Katecheta:

- ks. mgr Krzysztof Piątek

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

- mgr Joanna Kwiatkowska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

mgr Bogusława Szymichowska - główna księgowa

mgr Anna Kulas - kadrowa

mgr Kamila Kwiatkowska - sekretarz szkoły

mgr Joanna Sobieralska - pomoc administracyjna

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 

Iwona Gosk

Łukasz Kuchta

Joanna Reszczyńska

Danuta Platta 

 


 

 Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie 
w latach 1951-201
5

2021  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero