Statystyki przyjęć

Nabór 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące: Liczba chętnych: 66 osób, przyjęto 22 osoby, minimalny wynik punktowy uprawniający do przyjęcia 75 punktów.

Nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia odbywa się w oparciu o podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.