Statystyki przyjęć

Nabór 2022/2023
Liceum Ogólnokształcące: Liczba chętnych: 89 osób, przyjęto 48 osób, minimalny wynik punktowy uprawniający do przyjęcia 74 punktów.

Nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia odbywa się w oparciu o podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.