Statystyki przyjęć

Nabór 2021/2022
Liceum Ogólnokształcące: Liczba chętnych: 49 osób, przyjęto 24 osoby, minimalny wynik punktowy uprawniający do przyjęcia 75 punktów.

Nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia odbywa się w oparciu o podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.