Wyniki próby sprawnościowej

TEST SPRAWNOŚCIOWY KANDYDATÓW DO OPW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Punkty do rekrutacji są przeliczane w sposób następujący: wynik powyżej 12 punktów to 30 punktów rekrutacyjnych, wynik od 6-12 punktów to 15 punktów rekrutacyjnych, 0-5 punktów to 0 punktów rekrutacyjnych.

Wyniki próby sprawnościowej 10.06.2024:

 1. Nadia B. – test zaliczony.
 2. Natalia C. – test zaliczony.
 3. Wiktoria Cz. – test zaliczony. 
 4. Filip G. – test zaliczony.
 5. Wiktor K. – test zaliczony.
 6. Karolina K. – test zaliczony.
 7. Jakub L. – test zaliczony.
 8. Kamila L. – test zaliczony.
 9. Szymon N. – test zaliczony.
 10. Maciej P. – test zaliczony.
 11. Nadia P. – test zaliczony.
 12. Oliwia P. – test zaliczony.
 13. Filip P. – test zaliczony.
 14. Wiktoria P. – test zaliczony.
 15. Filip R. – test zaliczony.
 16. Szymon R. – test zaliczony.
 17. Zofia Sz. – test zaliczony.
 18. Martyna Sz. – test zaliczony.
 19. Igor W. – test zaliczony.
 20. Mateusz W. – test zaliczony.
 21. Kacper W. – test zaliczony.
 22. Marcin Z. – test zaliczony.
 23. Leon Z. – test zaliczony.